photo.jpg
Podczas budowy domu lub lokalu o innym przeznaczeniu siłą rzeczy dochodzi do wyprodukowania odpadów poremontowych. Pozostałości zniszczonych materiałów, resztki materiałów budowlanych zastosowanych podczas remontu i inne śmieci związane z budową muszą być usunięte z co najmniej dwóch przyczyn. Po pierwsze, odpady pobudowlane źle prezentują się w pobliżu nieruchomości uniemożliwiając utrzymanie porządku niekiedy też na sąsiadujących gruntach. Worki i drobny gruz nierzadko stają się przyczyną sąsiedzkich kłótni.

Drugą kwestią są ekonomiczne względy. W świetle ochrony środowiska i estetyki otoczenia wszelkie odpady poremontowe są mało wartościowe i wymagające usunięcia. Niszczą one środowisko naturalne oraz obniżają poczucie ładu. Niemniej odpady remontowe są cennym surowcem wtórnym, który po przejściu przez odpowiednie procesy może ponownie być wykorzystany w budownictwie. Uzyskane surowce są stosowane między innymi w celu wyprodukowania elementów budowlanych, a także tworzyw potrzebnych do przeprowadzenia remontowych prac bądź innych robót budowlanych.

System gospodarowana odpadami przeważnie jest zorganizowany w ramach działalności podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, jako jedno z jej zadań własnych. Właściciele budynków i gruntów są zwykle obciążeni opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. W zamian za pokrywanie wspomnianych należności mogą oni dostać ekwiwalentne świadczenie w formie odebrania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Z perspektywy gminy są one uznawane za odpady komunalne. Niemniej jednak nie wszystkie odpady pobudowlane są wywożone w ramach realizowania zadań własnych gminy. Opłata dotyczy jedynie pozostałości po remontach w nieruchomości zrealizowanych samodzielnie przez właściciela. Stąd wynika, że członek gminnego samorządu, który zatrudnia firmę remontową powinien radzić sobie z odpadami sam.

Wynika to z faktu, że w przypadku przeprowadzania robót budowlanych przez firmę, to właśnie ona staje się wytwórcą odpadów. Należności wpłacane przez właściciela są natomiast płacone w ramach jego działań, a nie działalności ekipy remontowej, z usług której skorzystał. W takim przypadku obowiązek wywozu pobudowlanych odpadów powinien spocząć na zatrudnionej firmie.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one